FAQ Crowdfunding

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Platforma je namenjena svim neprofitnim i nevladinim organizacijama, profitnim pravnim licima, ustanovama i instutucijama sa prostora Balkana koje žele da svoje projekte, kampanje, akcije, startup-ove, humanitarne akcije sprovedu uz pomoć drugih donatora putem crowdfundinga.

Novac mogu donirati sva pravna i fizička lica iz celog sveta svojim kreditnim/debitnim ili poslovnim platnim karticama, kao i uplatom na račun Udruženja TELOK – Centra „Balkan za tebe“ prema instrukcijama koje donator dobija na svoju imejla adresu.

Novac se može donirati u svim valutama, ali zbog procedura i zakonskih regulativa na platformi je naznačena valuta dinar (RSD).

Kreatori platforme su Udruženje TELOK i Centar Balkan za tebe, ali svi pravni (administrativni) poslovi regulišu se zajedno sa Udruženjem. Samim tim svi pokretači kampanja su u obavezi potpisati ugovor i aneks ugovora sa Udruženjem TELOK.

Postavljanje kampanje je apsolutno besplatno. Jedine troškove koje autor kampanje plaća jesu bankarski troškovi plaćanja karticom, a koji su propisani od strane Banke Intese kao i odžavanje platforme, a koje je propisano po cenovniku Microsoft Azure platforme.

Kada se novac prikupi potpisuje se Ugovor o prenosu sredstava koji sva sredstva prenosi na račun autora kampanje uz obavezu da se kampanja za koju je novac prikupljen održi.

U slučaju da se novac ne prikupi, autor kampanje može potpisati ugovor o prenosu sredstava, ali se obavezuje da će projekat odraditi u celosti. U slučaju da autor kampanje ne želi potpisati takav ugovor, Udruženje TELOK zadržava prava prosleđivanja prikupljenog novca nekoj drugoj kampanji.

Ukoliko se radi o humanitarnim kampanjama, novac se isplaćuje u celosti bez obzira na uspešnost kampanje.

Donaciju je moguće povratiti samo u slučaju greške ili zloupotrebe kartice! Ukoliko se donira putem direktne uplate, donacija se može povratiti samo u slučaju pogrešniog iznosa.

Da naravno, za takva pitanja obratiti se Centru putem maila – info@b4u.rs

Da. Sve organizacije bez obzira na državu moraju biti registrovane i imati PIB i MB (ili CID i ID).

Maksimalno vreme trajanja kampanje je 60 dana.

Postoje izuzetci u slučaju da se sredstva prikupljaju za nečiji rad, u tom slučaju kampanje mogu trajati i do godinu dana.

Donator ne plaća nikakvu proviziju, već donira isključivo iznos koji napiše! 

 

Direktan bankovni transfer:

 

Proviziju diktira institucija u kojoj se vrši platni promet. (Banka, Pošta, Menjačnica i sl.)

 

Kartične transakcije:

 

Prema ponudi Banke Intese provizija je jasno naznačena i nju plaća Udruženje TELOK od same donacije.

U praksi, to bi značilo:

Donator donira 1000 RSD određenoj kampanji sa mastercard karice koju je izdala Banka Intesa, primaoc će primiti 1,50% manje, što znači 985 dinara.

 

Dodatni troškovi:

 

Pored troškova Banke, plaćaju se i tzv. troškovi Clouda (Microsoft Azire) koji osigurava da vaša kampanja bude zaštićena kao i podaci svih donatora. U praksi to je od nekih 6% do 9% u zavisnosti od trajanja kampanje. Microsoft Azure platforma se plaća po satu ili danu i cenovnik se može videti transparentno na LINK.

Porez na dobit u ovom slučaju za neprofitne orhanizacije ne postoji jer se radi o donaciji!

Dok se porez na poklon obračunava prema zakonu Republike Srbije!

Moramo naznačiti da je plaćanje poreza na dobit retkost s obzirom da se plaća samo u slučaju da jedan donator donira više od 100.000 dinara. Iznos poreza na poklon iznosi 2.5% od ukupne donacije.

Ukoliko autor kampanje želi da se obezbedi da ne postoji mogućnost doniranja većeg iznosa od 100.000 dinara za to mogućnost postoji!

Kampanje se mogu reklamirati!

Postoje dve mogućnosti:

  1. Google Ads
  2. Facebook i Instagram marketing

Reklame funkcionišu prema istom principu. Korisnik (autor kampanje) određuje za koliko novca želi da reklamira njegovu kampanju, zajedno sa FC koordinatorima se kreira vizual i sve potrebne informacije za reklamu i reklama se pušta u produkciju.

Kako se plaća?

  1. Korisnik (autor kampanje) može plaćati tako što će uplatiti novac nama koji će se koristiti za kampanju.
  2. Iz budžeta prikupljenog od donacija za kampanju korisnika.

Koliko reklamiranje pomaže?

Reklamiranje pomaže uvek, uvek se pornalaze novi donatori te reklamiranje kampanja nikada nije neisplativo.