FAQ Crowdfunding

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Platforma je namenjena svim neprofitnim i nevladinim organizacijama, profitnim pravnim licima, ustanovama i instutucijama sa prostora Balkana koje žele da svoje projekte, kampanje, akcije, startup-ove, humanitarne akcije sprovedu uz pomoć drugih donatora putem crowdfundinga.

Novac mogu donirati sva pravna i fizička lica iz celog sveta svojim kreditnim/debitnim ili poslovnim platnim karticama.

Novac se može donirati u svim valutama, ali zbog procedura i zakonskih regulativa na platformi je naznačena valuta dinar (RSD).

Kreatori platforme su Udruženje TELOK i Centar Balkan za tebe, ali svi pravni (administrativni) poslovi regulišu se zajedno sa Udruženjem. Samim tim svi pokretači kampanja su u obavezi potpisati ugovor i anekse ugovora sa Udruženjem TELOK

Postavljanje kampanje je apsolutno besplatno. Jedine troškove koje autor kampanje plaća jesu bankarski troškovi plaćanja karticom, a koji su propisani od strane Banke Intese

Kada se novac prikupi potpisuje se Ugovor o prenosu sredstava (prvi Aneks ugovora) koji sva sredstva prenosi na račun autora kampanje uz obavezu da se kampanja za koju je novac prikupljen održi.

U slučaju da se novac ne prikupi, autor kampanje može potpisati ugovor o prenosu sredstava, ali se obavezuje da će projekat odraditi u celosti. U slučaju da autor kampanje ne želi potpisati takav ugovor, Udruženje TELOK zadržava prava prosleđivanja prikupljenog novca nekoj drugoj kampanji.

Ukoliko se radi o humanitarnim kampanjama, novac se isplaćuje u celosti bez obzira na uspešnost kampanje.

Donaciju je moguće povratiti samo u slučaju greške ili zloupotrebe kartice!

Da naravno, za takva pitanja obratiti se Centru putem maila – info@b4u.rs

Da. Sve organizacije bez obzira na državu moraju biti registrovane i imati PIB i MB (ili CID i ID).

Maksimalno vreme trajanja kampanje je 60 dana.

Postoje izuzetci u slučaju da se sredstva prikupljaju za nečiji rad, u tom slučaju kampanje mogu trajati i do godinu dana.

Donator ne plaća nikakvu proviziju, već donira isključivo iznos koji napiše! 

Prema ponudi Banke Intese provizija je jasno naznačena i nju plaća Udruženje TELOK od same donacije.

U praksi, to bi značilo:

Donator donira 1000 RSD određenoj kampanji sa mastercard karice koju je izdala Banka Intesa, primaoc će primiti 1,50% manje, što znači 985 dinara.

Porez na dobit u ovom slučaju za neprofitne orhanizacije ne postoji jer se radi o donaciji!

Dok se porez na poklon obračunava prema zakonu Republike Srbije!

Moramo naznačiti da je plaćanje poreza na dobit retkost s obzirom da se plaća samo u slučaju da jedan donator donira više od 100.000 dinara. Iznos poreza na poklon iznosi 2.5% od ukupne donacije.

Ukoliko autor kampanje želi da se obezbedi da ne postoji mogućnost doniranja većeg iznosa od 100.000 dinara za to mogućnost postoji!

Korpa